Mindfulnesskurs med fokus på personlig utveckling i ditt arbete

Onsdag 2019-11-27 kl. 08.00-12.00 på Arken Hotel & Art Garden Spa 

En endagars-kurs i mindfulness baserad på de senaste forskningsrönen som ger positiva effekter inom både stresshantering och för din personliga utveckling i ditt arbete. Bli mer effektiv, bättre på att leda dig själv, fatta bättre beslut, skapa en bättre stämning på arbetsplatsen och upplev mer glädje och energi. 

Målet är att stärka varje persons stabilitet, inre glädje och lugn. Ju bättre inre stabilitet du har, desto större yttre påfrestningar klarar du!

Vad är mindfulness i kombination med personlig utveckling

I den här endagars-kursen har vi slagit ihop det bästa från personlig utveckling tillsammans med stresshantering. Du får kunskaper och verktygen till att kunna börja arbeta med mindfulness i arbetet så att det kan hjälpa dig både må bättre och få mer gjort. Företag runt om i världen anammar och använder sig av mindfulness och t.ex. Google har utvecklat ett eget program för sina medarbetare. Det kommer löna sig!  

Genom personliga berättelser blandat med teori och övningar får du insikter, nyttig teoretisk kunskap, konkreta verktyg och metoder som är starkt förankrade i forskning så att du kan använda mindfulness i ditt arbete och privat. Det finns också en spännande koppling mellan mindfulness och emotionell intelligens som vi går igenom. Målet är att förebygga och minska den stress som skapar orkeslöshet, trötthet och ineffektivitet på jobbet och istället vända den till energi, glädje, ökad kreativitet och mer effektivitet. 

Det är en upplevelsebaserad kurs och eftersom det handlar om din utveckling så det är inget som går att läsa sig till.  

Personlig utveckling baserat på forskning

Effekterna från mindfulness vid stresshantering har sedan länge dokumenterats. 2009 fick Elizabeth Blackburn Nobelpris när hon visade på att delar i våra celler som förknippas med åldrande påverkas negativt av stress och positivt av mindfulness. Vi blir dessutom mer effektiva och får både mer energi och upplever mer glädje. Dessutom ökar kreativiteten och immunförsvaret får en boost. Mindfulness kan användas i flera sammanhang. Förutom tidigare nämnda effekter visar forskning på att det sker en personlig utveckling både i vårt arbete och privat.   

När vi hamnar under press och stress tenderar vi att ta beslut där vi får en kortsiktig vinst och för att undvika situationer som är jobbiga. Det är amygdala hjärnan, vår äldsta del av hjärnan, som vill skapa kortsiktiga resultat och hjälpa oss undvika fara. När vi gör mindfulness utvecklas får frontallob som kan hjälpa oss att se vad vi behöver reagera på och vad som är en överdriven reaktion. Det minskar både stressen, hjälper oss att fatta bättre beslut och gör oss till bättre medarbetare.  

Richard H Thaler som fick nobelpris 2017 i ekonomi har gjort en brygga mellan ekonomi och mänskliga beteenden. Det finns forskning som visar att när vi ska fatta viktiga beslut finns det en gräns för när logisk intelligens hjälper och där istället emotionell intelligens är viktigare. Emotionell intelligens är ens förmåga att relatera till sina egna och andras känslor, att sätta sig in i andras och sina egna känslor och förstå hur ett beslut landar hos någon annan. Forskningen visar att mindfulness bidrar till en ökad emotionell intelligens. 

Vem är denna kurs för?

För dig som vill vidareutveckla dig själv, som upplever stress i ditt arbetsliv eller utanför, vill ta bättre beslut, bli en bättre ledare och ge dig själv en möjlighet att bli den bästa version av dig så är den här kursen något för dig. 

Resultat för individen

Genom mindfulness-övningar och personlig utveckling bygger du upp en resistens mot stress, klarar jobbiga situationer bättre och utvecklar dig som människa. Oftast leder det till större glädje och harmoni i livet, att dina relationer utvecklas, att du blir mer öppen och även mer fokuserad.  

Resultat för företaget

Ökad effektivitet och omsättning för företaget, bättre samarbetsförmåga hos medarbetarna, lägre stressnivåer, bättre stämning och även att medarbetarna och personalen fattar bättre beslut.  

De ämnen vi arbetar med är:

•       Introduktion till vad mindfulness är och vad forskningen säger

•       Balans, vi arbetar med att medvetandegöra hur vi använder vår energi genom att göra ett energikonto och vi arbetar med hur vi ska få våra inre önskningar och vårt yttre liv att smälta samman

•       Mitt verklighetsfilter och amygdala hjärnans påslag vid stress

•       Verktyg och metoder för att kunna påverka våra tankar vid förändringsprocesser och andra stressiga situationer

•       Närvaro i nuet, vi arbetar med vår lyhördhet inför kroppen och själens signaler samt med vår andning och avslappning för att skapa en inre hållbarhet 

Pris: 3.000 kr/person exkl moms 

Målet är att stärka varje persons stabilitet, inre glädje och lugn. Ju bättre inre stabilitet du har, desto större yttre påfrestningar klarar du!

Tid, plats, info

Var: Arken Hotel & Art Garden Spa, Oljevägen 100, 418 34 Göteborg

När: Onsdag 2019-11-27 kl. 08.00-12.00

Pris: 3000 kr/person. Kaffe och lunch ingår

Anmäl dig genom att maila anmalan@lenzo.se, senast 2019-11-14. OBS! Begränsat med antal platser och först till kvarn!