Gratis frukostföreläsning Bokenäset -Torsdag 2019-08-29 kl. 08.00 – 09.00 

”Motivera och hjälp dina medarbetare nå bättre resultat genom ett tydligt ledarskap och en tränad emotionell intelligens”

Vad är emotionell intelligens och hur påverkar det ledarskapet? Hur kan ledare hjälpa sina medarbetare till bättre prestation, ökad motivation och ännu bättre resultat genom att öka sin emotionella intelligens?  

Allt det här bryter vi ner i vår frukostföreläsning där vi visar på tydliga samband mellan emotionell intelligens och ledarskap. Studie på studie visar att ett värderingsstyrt ledarskap med fokus på att bygga bra team är det som når bäst resultat i längden. Framgångsrika företag som Google, Apple m.m. har insett och anammat det här, men vad är viktigt i ledarrollen för att lyckas?  

Låt dig inspireras!

Ge dig själv chansen att inspireras och bli introducerad till hur ledare genom att öka medvetenheten kring ledarskapet och träning inom emotionell intelligens kan öka motivationen hos medarbetare, få team att prestera bättre, skapa en djupare sammanhållning och snabbare nå gruppens mål. Det kommer löna sig.  

På frukostföreläsningen kommer du få en tydlig introduktion, nyttig teoretisk kunskap och konkreta tips på metoder som är starkt förankrade i forskning. Resultatet blir motiverade medarbetare som både upplever mer glädje, energi, presterar bättre och är mer motiverade i sitt arbete.

Tid, plats, info 

Var: Bokenäset Hotell & Konferens, Bjällansås 320, 451 96 Uddevalla

När: Torsdag 2019-08-29 kl. 08.00 (välkommen från 07.30)

Pris: Gratis (vid ev. avbokning ber vi dig göra det senast 24 h i förväg)

Vi bjuder på fralla och kaffe.

 

Anmäl dig genom att maila anmalan@lenzo.se senast 2019-08-23

OBS begränsat antal platser och först till kvarn!