Utveckling

Ledarskap- Sälj och Medarbetarutveckling

Vi har dels individuella utvecklingsprogram och dels utvecklingsprogram i grupp.

Genomlysning medarbetare, vi analyserar medarbetarens personliga lämplighet för sina arbetsuppgifter, sedan vägleder vi chefen att själv coacha sina medarbetare, då har han/hon de verktyg som behövs för att vidareutveckla dem på bästa sätt.

Team ”Att bygga team” Vi får ihop gruppen så att den presterar maximalt utifrån sina förutsättningar.

Inspiration & workshop & Kick off, under temat ”höj ribban”. Det här är en inspiration & workshop som handlar om personlig utveckling. (Används ofta i samband med Kick Off el. dyl.)

Ledningsgruppsutveckling

Organisationsutveckling

”Företaget, jaget och laget” här hjälper vi företag att utvecklas i rätt riktning, där vi stärker företaget, ledningen samt medarbetarna.

Organisations- och medarbetarutveckling individuellt och i grupp

Syfte och mål är att markant öka företagets och varje persons potential.

Vad

 • Vi hjälper företag att utveckla sitt arbetssätt för att göra fler och lönsammare affärer samt att de ska kunna tillvarata sina resurser och använda dem på bästa sätt
 • Vi stärker ledarskapet samt medarbetarna
 • Vi hjälper till att få genuint nöjda kunder
 • Vi tillvaratar styrkefaktorerna hos ledare, medarbetare och företaget samt lyfter fram den stora potential som finns för att bli bättre och effektivare

Hur

 • Vi identifierar utvecklingsbehov, utvecklar och driver seminarier, workshops, konferenser samt utbildningar
 • Vi utgår från att identifiera och eliminera slöseri av resurser
 • Vi ser till att det sker ständiga förbättringar av processer och att företaget kan göra mer med mindre resurser
 • Vi erbjuder företagsanpassade utvecklingsprogram som tar fram företagets egna styrkor, bli mer konkurrenskraftiga samt rustar företaget för kommande utmaningar

Verktyg

Vi har verktyg i form av styrsystem och tjänster som triggar hela kedjan till ett helt nytt beteende. –att alltid fokusera på utveckling och leverera service.


Att engagera och behålla medarbetare (grupp)

Den här rapporten identifierar en arbetsgrupps eller ett helt företags åtta områden som handlar om medarbetares förväntningar, man ser hur organisationen fungerar i relation till medarbetarnas förväntningar. Målet är att skapa insikt för ytterligare medarbetarengagemang, ökade prestationer och förbättrade affärsresultat.   

I rapporten Att engagera och behålla medarbetare, grupprapport ser vi gruppens förväntning på: 

 • Utveckling 
 • Uppskattning 
 • Belöningar
 • Kommunikation 
 • Auktoritet och ansvar 
 • Egna personliga förväntningar 
 • Sociala förväntningar 
 • Förväntningar på balans i livet

Grupprapporten som presenteras för ledningen ger en fullständig utvärdering i ovanstående förväntningar och vad som behöver utvecklas. 


Vid alla utvecklingsprogram använder vi alltid personlighetsanalysverktyget Harrison Assessments.

Karriärguide

Det kan vara svårt att veta vilket arbete du passar för, vad du vill utbilda dig inom eller vad som får just dig att må bra och prestera på jobbet.

”Vi hjälper dig hitta rätt”

Dagens arbetsmarknad består av fler olika yrken och utbildningar är någonsin, vi hjälper dig att hitta rätt.

Vi har bedrivit forskning i vad om skapar framgång i olika yrken, i över 24 år i 40 länder och har idag mer än 2,5 miljoner användare. Resultatet är träffsäkert och lättläst. Frågeformuläret finns på 30 olika språk vilket gör att de flesta kan använda analysverktyget på sitt modersmål.

”Träffsäkert & Lättläst”

Vårt webbaserade analysverktyg gör det enkelt och smidigt att använda, oavsett var du befinner dig. Investera drygt 20 minuter av din tid för att hitta rätt.

Analysverktyget ger lättförståeliga rapporter på det språk som valts. När man använder Karriärguiden får man ett material om tre rapporter.

Karriärmöjligheter

Denna rapport ger exempel på inom vilka branscher och specifika yrken som just du passar för och har stor möjlighet att trivas i.

Karriärutveckling

I detta dokument kan du bland annat läsa om ditt ledarskap och motivation samt ditt beslutsfattande.

Dina starkaste egenskaper

Här kan du fördjupa dig i dina starkaste egenskaper och drivkrafter, upptäcka egenskaper du inte kände till eller få dem bekräftade.

Karriärrapporterna är en enkel metod som ger både karta och kompass till rätt yrkesval.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.

Vi skapar bestående resultat/förändringar.

Kontakta oss för mer info