Rekrytering

Vi erbjuder hela rekryteringar, delar av rekryteringar, headhunting / search, eller bara analys av kandidaternas personliga lämplighet mätt direkt mot deras specifika yrkesroll, vilket är otroligt viktigt då en felrekrytering kostar mycket pengar (och energi). 

När anställningsavtalet är påskrivet, släpper vi inte taget, vi erbjuder utan extra kostnad, en så kallad "instegscoachning"/"onboarding", vid 2 tillfällen efter att anställningen har påbörjats, detta för att korta "startsträckan" för den nyanställde.

Naturligtvis ger vi också garanti att om den nyanställde av vilken som helt anledning skulle sluta inom 6 månader, då gör vi om rekryteringen kostnadsfritt en gång, (exkl ev. annonskostnad)

Läs mer på Rekrytering

Ledarskap- sälj och medarbetarutveckling

Ledarskap- sälj och medarbetarutveckling, individuellt , 6, 7 eller 9 månadersprogram.

Genomlysning medarbetare, vi analyserar medarbetarens personliga lämplighet för sina arbetsuppgifter, sedan vägleder vi chefen att själv coacha sina medarbetare.

Teambuilding ”Att bygga team” Vi får ihop gruppen så att den presterar maximalt utifrån sina förutsättningar.

Inspiration & Workshop & Kick off, under temat ”höj ribban”. Det här är en inspiration & workshop som handlar om personlig utveckling.

Läs mer på Utveckling

Organisationsutveckling

”Företaget, jaget och laget” här hjälper vi företag att utvecklas i rätt riktning, där vi stärker företaget, ledningen samt medarbetarna.

Organisations- och medarbetarutveckling individuellt och i grupp, syfte och mål är att markant öka företagets och varje persons potential. 

Att engagera och behålla medarbetare (grupp)

Den här rapporten identifierar en arbetsgrupps eller ett helt företags åtta områden som handlar om medarbetares förväntningar, man ser hur organisationen fungerar i relation till medarbetarnas förväntningar. Målet är att skapa insikt för ytterligare medarbetarengagemang, ökade prestationer och förbättrade affärsresultat. Vi ser gruppens förväntningar på utveckling, uppskattning, belöningar, kommunikation, auktoritet och ansvar, egna personliga förväntningar, sociala förväntningar samt förväntningar på balans i livet.

Läs mer på Utveckling

Outplacement/omställning

Outplacement/omställning innebär att personen under en begränsad tid har ett nära samarbete med våra personliga coacher som hjälper till att identifiera nya möjligheter och att inrikta oss på rätt insatser för att hitta rätt i nästa utmaning.

Vi kartlägger personens kunskaper och erfarenheter, personliga styrkor och utvecklingsområden. Vi är både rådgivare och hjälper personen att hitta rätt väg utifrån motivation och potential.

Kontakta oss för mer info.

Kick Off/Inspiration & Workshop

-Personlig utveckling med temat: Höj ribban!!

”Vi föds som original och dör ofta som kopior”

Det här är en unik Kick off/inspiration & workshop, då den får Er att inspireras av Er själv och Era egna personliga styrkor.

Samtliga som skall vara med fyller i ett webbaserat frågeformulär som tar ca 20 min, sedan tar vi fram en rapport som tar fram varje persons starkaste personliga egenskaper. Vi använder ett analysverktyg som heter Harrison Assessments. Analysrapporten beskriver hur personen hanterar och balanserar sina starkaste egenskaper och drivkrafter.

Genom olika workshops letar vi efter möjligheterna där du ytterligare kan tillämpa och förstärka dessa personliga styrkor i din nuvarande sysselsättning. Ju mer du kan använd dina styrkor desto troligare är det att du kommer att känna personlig tillfredsställelse och nå framgång i din karriär. Vi arbetar också med den positiva självbilden, självkänslan och självförtroendet.

Målet med seminariet är att medvetandegöra dina styrkor, för att kunna använda dessa ännu mer.

Kick off/inspiration & workshop anpassas tidsmässigt efter Ert behov.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.

Mindfulness & stresshantering
Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som gör att vi kan ta vara på ögonblicket och utveckla våra fulla resurser. Med enkla övningar får vi hjälp att klara av pressen i privat- och yrkesliv. Vi blir mer uppmärksamma och medvetna och vi lär oss att minska stress och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness handlar om att vara närvarande och medveten om verkligheten, så som den faktiskt är, utan att lägga till eller dra ifrån någonting. 
Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar

Harrison Assessments

(www.harrisonassessments.se) bygger på över 25-års forskning . Rapporterna används även vid ledarskap- och medarbetarutveckling samt vid rekrytering.

Harrison-systemet har ett unikt sätt att identifiera dina speciella styrkor. Det mäter 175 personliga egenskaper och identifierar dina högsta prioriteringar och värderingar, det du brinner för och det du mest av allt älskar att göra. När du har en möjlighet att använda dessa styrkor, blir din karriär mer givande och framgångsrik. Genom analysen ökar din medvetenhet kring dina styrkor och drivkrafter, vilket ökar förutsättningarna till att kunna använda mer av din potential,